Privacy Statement

RW Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

RW Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om via email te kunnen reageren op uw vraag die u via de website aan ons heeft gesteld.

RW Schilderwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw vraag die u heeft gesteld te kunnen beantwoorden.

RW Schilderwerken zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RW Schilderwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

RW Schilderwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via robertwoudstra@live.nl.